Vårt første seminar gjekk strålande !

Onsdag 25.januar arrangerte vi vårt første seminar for kommunale og privat vannverk som het «Vannkvalitet og vannrensing». Vi inviterte kommuner fra hele Vestlandet og enda opp med totalt 60 deltakere.

«Interessante og lærerike foredrag om relevante tema.» sier Torbjørn Midtun, Kvalitetsleder avd. SLab.

Mattilsynet, NIVA, SGS, Gurusoft, ALS og Hardanger Miljøsenter hadde hver sine foredrag på Stord Hotell denne dagen.

Arvid Børretzen, tidligere daglig leder SLab AS, var tilstede og fotograferte.

 

Vi har sendt ut en spørreundersøkelse tilknytta seminaret og håper alle vil svare på spørsmåla – Dette vil hjelpe oss i å bli bedre og planlegge flere seminar framover.

Takker for oppmøte til både deltakere og foredragsholdere.