SJØVANN

Vi kan teste de fleste mikrobiologiske analyser på sjøvann, uakkreditert. For fiskeindustrien har vi en egen UV-Sjø pakke:

Kimtall 22°C
Vibrio
Reduksjonsgrad kimtall
Reduksjonsgrad Vibrio
UV-Transmisjon

For en slik pakke trenger vi 500ml sjøvann «Før UV» og 1000ml sjøvann «Etter UV».

Bestillingsskjema akvakultur (200kB)

Vibrio Cholerae