ASBEST

OG ANDRE FIBRE

Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg.

Asbest knyttes til alvorlige helsemessige problemer. Risikoen for å bli eksponert for asbest er størst i forbindelse med vedlikehold eller byggearbeider på eldre bygg.

Arbeidsgiver eller byggherre som setter i gang vedlikeholds- eller bygningsarbeid, skal kartlegge hvordan og i hvilken grad arbeidstakerne kan bli eksponert for asbeststøv. 

Ved uttak av prøver for asbest må det utvises forsiktighet. Prøvene må også pakkes i tette forpakninger med to lag plast.

SLab samarbeider med ekspertlaboratorier for asbest og fiberklassifisering, og kan ta imot materialprøver for analyse.

Bestillingsskjema for Annet (kommer)

Bestillingsskjema for Ytre miljø (kommer)

 

Kilde: Arbeidstilsynet