PRODUKSJON-

OG MILJØPRØVER

 

Dersom det finnes Listeria monocytogenes i produksjonsmiljøet vil det kunne være risiko for at Listeria også kan finnes i produkt. Derfor er det viktig å sjekke produksjonsmiljøet rutinemessig. Dette gjøres ved å svabre kritiske områder som kan komme i kontakt med produkt.

Svabrer og kluter er inkludert i  vår analysepris – derfor får du utstyr til prøvetaking gratis hos oss.

Produksjonsvann som brukes i produksjon av næringsmidler er også viktig å teste rutinemessig.

Vi kan selvsagt tilby en rekke analyser til miljøkontroll og utstyr til miljøkontroll av produksjon – ta kontakt med oss for mer spørsmål.

Bestillingsskjema for Miljøprøver produksjon 

Bestillingsskjema for drikkevann (213kB)

Ingen ekstra kostnad for prøvetakingsutstyr