MIKROBIOLOGI

NÆRINGSMIDLER

Vi er akkreditert etter ISO Standard 17025:2017 på en rekke analyser til næringsmiddel.

Daglig utfører vi analyser på råvarer og ferdigvarer til store og små kunder.

Under ser du et utvalg av våre analysetilbud:

Total antall bakterier 30°C
Koliforme bakterier
E.coli
termostabile koliforme bakterier
Bacillus cereus
Enterobacteriaceae
Stafylococcus Aureus
Salmonella
Listeria monocytogenes
Mugg og Gjær

SLab utfører også analyse av miljøprøver (svaber) fra produksjonslokaler samt analyse av produksjonsvann og drikkevann.

Bestillingsskjema Næringsmiddel (199kB)

Næringsmiddelhygieneforskriften (lovdata.no)

Kommisjonsforordning nr 2073/2005 (lovdata.no)