VREG EXCEL RAPPORTERING

OG BIOMAP

VREG EXCEL RAPPORTERING

Vi kan tilby VREG excel rapport, ferdig utfylt, for alle våre vannverk kunder (kostnadsfritt).


BIOMAP

 Vårt laboratoriesystem generer CSV filer som sendes direkte til BioMap (Mapgraph) dersom vår kunde har dette. 

Ta kontakt med oss for oppsett av biomap eller for VREG rapport