HOLDBARHETSTEST

NÆRINGSMIDLER

Vi tilbyr holdbarhetstesting av utvalgte typer næringsmidler f.eks. fisk, med akkrediterte analyser, i henhold til kundens kriterier.

Eksempel på en holdbarhetsprøve er test på dag 0, dag 10, dag 14 og dag 18 for diverse bakterier.

Et eksempel på en analysepakke for rå fisk kan være

Kimtall/bedersvelsesbakterier (H2S)
Enterobacteriaceae
Termotolerante koliforme
Påvisning og/eller mengdebestemmelse av Listeria monocytogenes.

Vi kan selvsagt utføre mange flere bakterie analyser – ta kontakt for mer informasjon og pristilbud.

 Bestillingsskjema Næringsmiddel (199kB)