VI LAGER

PRØVEPLAN FOR DEG

SLab AS har i mange år satt opp prøveplan for både vannverk og bedrifter innen næringsmiddel.

Våre prøveplaner følger retningslinjene til mattilsynet.

Ta kontakt med oss per epost for mer informasjon.

Prøveplan ihht Mattilsynets retningslinjer