RESISTENSTEST

LAKSELUS

For å sikre riktig mengde/bruk av behandlingsmiddel mot lakselus er det viktig å sjekke følsomheten til lakselusa.

Vi har i mange år utført resistentest på lakselus for oppdrettsnæringen.

Vi utfører både klassisk og forenklet bioassay for behandlingsmidlene Salmosan, alphaMax, Slice og hydrogenperoksid.

Bestillingsskjema for resistenstest lakselus (283kB)

Kjønnsmoden hunnlus og hanlus (foto:FOMAS)