RADONMÅLING

For alle med utleie er det et lovkrav å kunne dokumentere gjennomført måling av radon.

Noen geografiske områder er mer utsatt enn andre. 

Statens Strålevern har på sine nettsider tilgjengelig kartdatabase www.nrpa.no.

Vi har radonsporfilmer og radon-måleinstrument for utleie.

Ta kontakt med oss for mer informasjon

Bestillingsskjema for Annet (kommer)

Kart over radonutsatteområder (NGU)

Vi har radonmåler (engangs), måleinstrument til leie og flasker til radonmåling i brønnvann