SVØMMEBASSENG

FRILUFTSBAD / STRAND

For offentlige svømmehaller/Badeanlegg skal det tas analyser av vannkvalitetsparametre med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet, og for å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold ved drift av bassengbadet.

Når klor (hypokloritt) brukes som desinfeksjonsmiddel, skal det med jevne mellomrom tas prøver av fritt og bundet klor.

Det er viktig å ha kontroll på dosering av desinfeksjonsmiddel og justering av pH for å sikre at sikre god badevannskvalitet.  Feil bruk av kjemikalier kan gi irritasjon i øyne og økt bakterievekst kan forårsake infeksjoner og utslett.

Er badevannet offentlig er vannkvaliteten regulert gjennom «Bassengvannforskriften» og skal analyseres jevnlig.

Bassengpakken:

Total antall bakterier 37 °C
Pseudomonas aeruginosa
pH
Turbiditet
Fargetall
KOFMn

Ved dusjanlegg kan det være tilrådelig å vurdere forekomst av Legionella

For friluftsbad/strand sjø- og ferskvann bør det i badesesongen undersøkes:

E.coli
Intestinale enterokokker

Bestillingsskjema badevann

Badevannsforskriften (lovdata.no)

Kontroll av badevannskvalitet friluft (fhi.no)