BRØNNBÅT

Brønnbåter må også sjekke drikkevannskvaliteten ombord. SLab er akkreditert i alle drikkevannsanalyser og kan tilby gode priser.

Dersom dere tar miljøprøver for f.eks listeria, kan vi også utføre denne analysen akkreditert.

Prøveflasker og listeriasvaber/-kluter får de gratis hos oss.

UV-prøver (sjøvann før og etter UV) kan laboratoriet på Stord  sjekke for total antall bakterier og vibrio med reduksjonsgrad. Prøvene testes også for UV-transmisjon.

For UV prøver trenger dere 500ml på FØR UV, og 1000ml på ETTER UV.

 Bestillingsskjema for akvakultur (283kB)

 Bestillingsskjema drikkevann  (213kB)

Bestillingsskjema produksjonsmiljø/Miljøprøver (kB)

Vibrio i sjøvann