DRIKKEVANN

 

VANNVERK

Vi er akkreditert for alle mikrobiologiske analyser for drikkevann, samt de fleste kjemiske parametre.

For utføring av utvidede analyser har vi utstrakt samarbeid med andre laboratorier i landet.

Vi utfører oppdrag for offentlige og private vannverk på vestlandet. SLab kan tilby gode priser, hurtige analysesvar og varsling ved avvikende resultater.

 Bestillingsskjema drikkevann (213kB)

Drikkevannforskriften (lovdata.no)