DRIKKEVANN

OFFSHORE/SKIP

For å ha kontroll på drikkevannet kreves det rutinemessige

analyser, utført ved akkreditert laboratorium.

For skip som produserer eget drikkevann om bord vil det være flere krav enn for vannforsyning i skip som kun bunkrer drikkevann fra land.

Under ser du et eksempel på en analysepakke for skip/offshore:

Total antall bakterier 22°C
koliforme bakterier
E.coli
Intestinale enterokokker
Clostridium perfringens
konduktivitet
turbiditet
pH
fargetall
kalsium
jern
kobber
lukt og smak

 Bestillingsskjema drikkevann (213kB)

 

Vannrapport 128 – Nok, Godt og sikkert drikkevann offshore (fhi.no)