MUGGMÅLING

Muggsopp oppstår som følge av fuktighet i vegger, tak eller ventilasjonskanaler. Sporene fra muggsopp kan i verste fall gi astma, hodepine, allergier og nedsatt allmentilstand. Det kan også resultere i bygningsmessige problemer.

Muggsoppsporer finnes naturlig i uteluft og ved hjelp av målingsinstrument kan vi identifisere rom eller områder med høyere sporeinnhold i forhold til uteluften i området.

Ved hjelp av instrument pumpes luft over en agarskål, som deretter inkuberes i 3-5 dager for videre konfirmering/ muggtypeklassifisering (ved mikroskopering).

Ta kontakt med oss for bestilling av muggmåling.

 

Bestillingsskjema for Annet (kommer)

Penicillium mugg