VERFT

SLab AS kan tilby en rekke analyser akkreditert i samarbeid med andre laboratorier i Norge.

Vi kan også bistå med prøvetaking og prøvetakingsutstyr/-emballasje.

Renseanlegg, slamprøver, oljeprøver er noe av de mange prøvene vi får inn.

Vi kan tilby bedriftsavtaler med gode priser – ta kontakt for mer informasjon.

Bestillingsskjema for Annet (kommer)

Bestillingsskjema for Ytre Miljø (kommer)

Prøvetakingsflasker får du gratis hos oss