SLab AS blir nå en del av Hardanger Miljøsenter AS


SLab AS har vært en kjent leverandør for laboratorietjenester på Vestlandet i over 17 år, og tiden er nå inne for et stort fremskritt. Vi fusjonerer med Hardanger Miljøsenter AS for å utvide og forbedre våre tjenester til alle våre kunder i fremtiden.

Fra 01.01.2022 er vårt nye navn Hardanger Miljøsenter AS avd. SLab med samme plassering på Stord og samme personell.

De praktiske endringene rundt dette vil være minimale. Vi skal fortsatt være på samme adresse på Stord.Vår nye fakturerings informasjon:

Hardanger Miljøsenter AS
Eitrheimsvegen 155B
5750 Odda

Org.nr. 956 368 189 (referanse avd. SLab)

Faktura i EHF format foretrekkes.


Om Hardanger Miljøsenter AS

Hardanger Miljøsenter AS ble startet i 1990, etter initiativ fra Odda kommune, under navnet KOM-senteret. Per i dag er selskapet deleid (65 %) av den engelske laboratoriegruppen Alex Stewart International. Selskapet utfører miljømålinger, kjemiske og mikrobiologiske analyser og konsulenttjenester for industri, offentlige virksomheter og privatkunder i hele Norge. Analysetjenestene utføres ved vårt akkrediterte laboratorium i Odda, mens akkrediterte miljømålinger utføres hos kundene. Samarbeidet med SLab AS startet i 2004, så dette er bare neste steg i samarbeidet.