LEVERING AV PRØVER TIL LABORATORIET

HVOR LEVERER DU PRØVEN?

Ved tidssensitive analyser, som for eksempel vannprøver, anbefaler vi at dere leverer prøven direkte til laboratoriet i Meatjønnsvegen 32.

Dersom dere bor lenger unna kan dere bruke posten – igjen så anbefaler vi at dere bruker hurtig levering, Ekspress over natt, på tidssensitive analyser. Ved ikke-tidssensitive analyser kan dere bruke vanlig «Bedriftspakke 2». 

Send prøven(e) til postadressen under:

SLab AS
Meatjønnsvegen 32
5412 STORD

Det er også mulig å sende prøver med båt og buss til Leirvik.


VI KAN HENTE PRØVEN DIN

Vi tilbyr henting av prøver  hver dag på Stord, Fitjar og Bømlo. Ta kontakt per telefon 534 03 120 eller epost for mer informasjon.

VANNPRØVER – MIKROBIOLOGI

Ved mikrobiologiske analyser bør vi ha prøven på laboratoriet innen 24 timer etter prøveuttak.

Oppbevar prøven kjølig dersom du ikke får levert prøven til laboratoriet innen 4 timer etter prøveuttak.

Sender du vannprøven med posten må du sende prøven sammen med et kjøleelement.

Ta kontakt dersom du har mer spørsmål.

NÆRINGSMIDDEL –  FISK, KJØTT, MEIERI O.L

Ved større bedrift som leverer ofte og større mengde prøver kan vi tilby varetransport dersom dere bor langt unna Stord. 

For bedrifter som holder til på Stord, Fitjar eller Bømlo kan vi hente prøver kostnadsfritt hver dag.

Det er også mulig å sende prøver via post, båt eller buss. Husk kjøleelement og isoporkasse.

Ta kontakt per epost for mer informasjon om henteavtaler og levering.

FØLGESKRIV  – BESTILLINGSSKJEMA

Husk å alltid ha med et bestillingsskjema sammen med prøven. Dette gjelder uansett om du sender med posten eller leverer prøven direkte til laboratoriet. 

På bestillingsskjemaet står det kunde- og prøveinformasjon samt hvilken analyser prøven din skal testes for.

Alle bestillingsskjema finner du her.